Wat is nou precies ecologisch vlees?

Biologische landbouw

is een verzamelnaam voor landbouwmethoden die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap en het welzijn van de dieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de biologisch-dynamische landbouw enerzijds en de ecologische anderzijds.

De biologisch-dynamische landbouw

Deze is gebaseerd op de ideeën van de antroposoof Rudolf Steiner. Daarbij staan de dieren in dienst van de mens. En er wordt gewerkt met kruidenpreparaten, sterrenstanden en kosmische energie. Centraal staat het vruchtbaar houden van de bodem. Ik heb wel eens een boer die wel op deze manier zijn bedrijf wil runnen. Dat is prima als hij maar wel zijn dieren zoveel ruimte geeft als ik dat graag wil.

De ecologische landbouw

Ecologische boeren werken eigenlijk precies hetzelfde als de boeren van een eeuw geleden. Ze hadden een stuk land tot hun beschikking waarop ze landbouw en veeteelt bedreven. De dieren liepen lekker los en konden een stal in als ze beschutting zochten. De mest werd over het land uitgereden om de gewassen van voldoende mineralen te voorzien. Als de gewassen na verloop van tijd werden geoogst werd het loof weer aan de dieren gevoerd en zo was de cirkel rond. Geen mestoverschot en geen uitputting van de bodem.

Met de komst van de bio-industrie werd dit evenwicht ernstig verstoord. De dieren konden hun natuurlijke leventje niet meer leven, kalfjes werden weggehaald bij de koe en kregen kunstmelk te drinken en er was een enorm mestoverschot. De opbrengst vlees per vierkant meter is zeer hoog maar willen we dat? De ecologische landbouw neemt veel ruimte in beslag en levert minder maar veel lekkerder vlees. Als we nou eens wat minder vlees zouden eten? Zonder toegediende hormonen of andere groeistimulerende middelen. Dat is beter voor de dieren, het milieu en voor ons. Iets duurder maar wel weer echt genieten. Met een zuiver geweten.

Skal controleert de ecologische productie van de boer tot de consument. Alle bedrijven in de ecologische schakel krijgen het EKO keurmerk. Wij dus ook. Voor meer informatie over Skal, bezoek de website.

Wij, van slagerij Siem van der Gragt, willen alleen dieren kopen van ecologische boeren die wij goed kennen. Dan kunnen wij zelf zien en controleren hoe de dieren worden gehouden en goede afspraken maken over bijvoorbeeld het transport of de leefomstandigheden van de dieren. Want wij vinden vaak dat de normen van Skal niet echt volstaan voor een diervriendelijk leven zoals wij dat graag zien. Bovendien kunnen wij samen met de boer de kwaliteit van het vlees op hoog niveau krijgen en houden. Op deze manier verzorgen wij voor U een verantwoord en lekker stukje vlees.